مکان ما

«کامپیوتر همان انسان توسعه یافته است: هوشمند ولی فاقد اخلاق.» جان ازبورن

آدرس

ایران-تهران

تلفن

09017147364

اورژانس کامپیوتر تهران

ارائه اموزش های تخصصی و به روز